Den första filmen speglar utbildning vid NEO och den andra filmen, som är under produktion, kommer att handla om forskning.

Länk till filmen