Geovetenskapens hus, som totalt omfattar 25500 kvadratmeter, är ritat av Nyréns arkitektkontor i Stockholm med Snorre Lindquist som ansvarig arkitekt efter planutredningar och programskisser av Anders Pyk och Dag Cavallius. (Lindquist, Pyk och Cavalius tilldelades Betongelementföreningens arkitekturpris -98 för sitt arbete med Geovetenskapens hus.) Inredningsarkitekt har varit Per Åstrandsson vid Creo arkitektkontor. Trädgårdsanläggningarna har utformats av Bengt Isling vid Nyréns. Byggare är JM Byggnads AB. Huset ägs och förvaltas av Akademiska Hus. Det första spadtaget togs i maj 1995 och inflyttningen genomfördes under våren och sommaren 1997.