Michael Burger

IT-support och systemerare

IT-support: itgruppen@natgeo.su.se
E-post: michael.burger@natgeo.su.se
Telefon: 08-16 42 36
Rum: T419

Martin Spångberg

IT-support och systemerare

IT-support: itgruppen@natgeo.su.se
E-post: martin.spangberg@natgeo.su.se
Telefon: 08-16 47 96
Rum: T419

Allmänna frågor om webben

E-post: webb@natgeo.su.se

Malin Stenberg de Serves

Webbredaktör

E-post: malin.stenberg@natgeo.su.se
Telefon: 08-16 10 52
Mobil: 070-618 25 35
Rum: T232

Rolf Jacobson

Webbredaktör

E-post: rolf@natgeo.su.se

Elisabeth Sturesson

Webbredaktör - Utbildning

E-post: elisabeth.sturesson@natgeo.su.se