Johan Skantz

Beställning och montering av möbler, underhåll av lokaler, tekniskt underhåll m.m.

E-post: johan.skantz@natgeo.su.se
Telefon: 08-674 77 79
Rum: S302