Jerker Jarsjö

Chefstudierektor för grundnivå och avancerad nivå

E-post: jerker.jarsjo@natgeo.su.se, studierektor@natgeo.su.se
Telefon: 08-16 49 58
Rum: T313

Björn Gunnarson

Vice chefstudierektor för grundnivå och avancerad nivå

E-post: bjorn.gunnarson@natgeo.su.se, studierektor@natgeo.su.se
Telefon: 08-16 47 72
Rum: T220

 

Ämnesstudierektorer

Regina Lindborg

Ämnesstudierektor i biogeovetenskap

E-post: regina.lindborg@natgeo.su.se
Telefon: 08-16 47 68
Rum: T428

Lars-Ove Westerberg

Ämnesstudierektor i geografi

E-post: lars-ove.westerberg@natgeo.su.se
Telefon: 08-16 49 53
Rum: T330

Gustaf Hugelius

Ämnesstudierektor i geovetenskap

E-post: gustaf.hugelius@natgeo.su.se

 

Studierektor forskarutbildningen

Helle Skånes

E-post: helle.skanes@natgeo.su.se
Telefon: 08-16 47 73
Rum: T430