Forskning

Forskning

Forskningen handlar om vår livsmiljö i tid och rum. Metoderna är naturvetenskapliga, men frågeställningarna varierar från att vara ren grundforskning till mycket samhällsanknutna frågor. Forskningen kan ha tre olika strukturer; den kan handla om processer i naturen, om tolkningen av landskap (morfologi) och om stratigrafi till exempel lagring av klimat- och miljöhistoria i is- och sedimentkärnor.

Våra forskare och deras projekt presenteras närmare under rubriken "Våra forskare" i vänsternavigationen.

Kontakt

Prefekt
Georgia Destouni
E-post: georgia.destouni@natgeo.su.se

Studierektor för forskarutbildningen
Helle Skånes
E-post: helle.skanes@natgeo.su.se
Telefon: 08-16 47 73

Ämnesansvarig för utbildning på forskarnivå i naturgeografi
Stefan Wastegård
E-post: stefan.wastegard@geo.su.se
Telefon: 08-16 48 92  Rum: X420

Pressansvarig
Malin Stenberg de Serves
E-post: malin.stenberg@natgeo.su.se
Telefon: 08-16 10 52
Mobil: 070-618 25 35
Rum: V316

Tarfala_smal
Neo_smal

Swedish Infrastructure for Ecosystem Science

Tarfala-SITES
Forskningsdatabasen
Sök publikationer i DiVA
Forskningsservice