Forskning

Forskning

Forskningen handlar om vår livsmiljö i tid och rum. Metoderna är naturvetenskapliga, men frågeställningarna varierar från att vara ren grundforskning till mycket samhällsanknutna frågor. Forskningen kan ha tre olika strukturer; den kan handla om processer i naturen, om tolkningen av landskap (morfologi) och om stratigrafi till exempel lagring av klimat- och miljöhistoria i is- och sedimentkärnor.

Våra forskare och deras projekt presenteras närmare under rubriken "Våra forskare" i vänsternavigationen.

Kontakt

Prefekt
Georgia Destouni
E-post: georgia.destouni@natgeo.su.se

Studierektor för forskarutbildningen
Helle Skånes
E-post: helle.skanes@natgeo.su.se
Telefon: 08-16 47 73

Ämnesansvarig för utbildning på forskarnivå i naturgeografi
Stefan Wastegård
E-post: stefan.wastegard@geo.su.se
Telefon: 08-16 48 92  Rum: X420

Pressansvarig
Qiong Zhang
E-post: qiong.zhang@natgeo.su.se
Telefon: 08-16 48 76
Mobil: 0739-75 70 66
Rum: X423

Tarfala_smal
Neo_smal

Swedish Infrastructure for Ecosystem Science

Tarfala-SITES
Forskningsdatabasen
Sök publikationer i DiVA
Forskningsservice