Projekt

Biogeografi och geomatik

Geomorfologi och glaciologi

Hydrologi vattenresurser och permafrost

Klimatvetenskap och kvartärgeologi

Miljö,resursdynamik och förvaltning

Kontakt

Pressansvarig
Qiong Zhang
E-post: qiong.zhang@natgeo.su.se
Telefon: 08-16 48 76
Mobil: 0739-75 70 66
Rum: X423

Tarfala forskningsstation