Årligt återkommande aktiviteter för skolor

Våra forskare är med i olika aktiviteter för skolor året om. Vi har populärvetenskapliga föreläsningar, visningar och andra hands-on-aktiviteter.
Till exempel deltar vi i Världsvattendagen i mars, Bolincentrets klimatfestival i maj, Den levande frågelådan i maj, Geologins dag i september, Forskarfredag i september och Forskardagarna i oktober.

Spånga gymnasium

Vi har haft ett samarbete med Spånga gymnasium som startade 2010. Gymnasieeleverna fick möjlighet att läsa vår kurs Geografi introduktion 7,5 hp och besökte Tarfala forskningsstation.

Danderyds gymnasium

Vi hade även ett samarbete med Danderyds gymnasium som startade 2011. Gymnasieeleverna fick möjlighet att tillämpa sina matematikkunskaper inom glaciologisk modellering.