Filmteamet Makers Only har tillsammans med Ninis Rosqvist, föreståndare för Tarfala forskningsstation, och renskötare producerat filmen Framtidsfjäll.

Klimat- och markanvändningsförändringar, såsom gruvexploatering och infrastrukturutbyggnad, påverkar fjällmiljön kraftigt och därmed villkoren för renskötseln.

Filmen visar hur forskare och renskötare i samverkan kan öka kunskapen om hur man bäst förvaltar miljön i framtiden.

Se trailer

Se hela filmen på svenska


Meteorologisk mätstation i fjällmiljö. Foto:Makers Only

Meteorologisk mätstation i fjällmiljö. Foto: Makers Only.

Tarfaladalen

Tarfaladalen. Foto: Makers Only.
 

Ren på fjället. Foto: MakersOnly.

Ren på fjället. Foto: Makers Only.