Vår utbildning i samverkan

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för naturgeografi
  4. Samverkan
  5. Vår utbildning i samverkan

Vår utbildning i samverkan

Flera av våra kurser som till exempel Miljökonsekvensbeskrivningar, Trafik och miljö samt Miljövård och fysisk planering har varje år samverkan med olika kommuner och myndigheter. På kursernas hemsidor finns mer information.

Kontakt

Pressansvarig
Qiong Zhang
E-post: qiong.zhang@natgeo.su.se
Telefon: 08-16 48 76
Mobil: 0739-75 70 66
Rum: X423

Tarfala forskningsstation