Veronica Nord, master i kvartärgeologi och klimatutveckling, miljökonsult på Orbicon:

Andreas Sjöqvist, geovetaralumn, Nitro Consult:

Linnéa Lundin, geovetaralumn, ingenjörsgeolog på WSP:

Felix Makowsky, geovetaralumn, geolog på ÅF:

Ante Kalliainen, geovetaralum, konsult på bergab, Geologi & bergteknik:

Helene Sunmark, master i kvartärgeologi och klimatutveckling, konsult på SWECO:

Fredrik Antevik, geovetaralumn, konsult på Tyréns:

Elisabeth Carlsson, geografialumn, konsult på Geoveta: