Alumnträffar

Alumnträff 17 oktober

Alumnträff med tema hav och arbetsmarknad

Den 17 oktober 2017 hade vi en alumnkväll med ca 100 besökare här i Geohuset. Alumnerna Jakob Granit, VD för havs- och vattenmyndigheten, Per Klingbjer, förbundsdirektör för Naturvetarna och Minna Severin, Statsgeolog på SGU berättade om vägen till jobben.

Smältande is på Brunnsviken

Alumnkväll med tema is

Den 2 maj 2017 hade vi en alumnkväll med tema is och lät oss inspireras av alumnerna Mårten Ajne och Oskar Karlin som tillsammans tagit fram en snygg beskrivning av Mälarens isläggning i ord, bild och på karta!

Alumnträffen 2016

Alumnkväll i Geohuset den 6 oktober 2016

Sektionen för geo- och miljövetenskaper anordnade en alumnkväll i Geovetenskapens med föredrag och mingel

Alumnträff

Alumnträff, geo- och miljövetenskaper 1 oktober 2015

I samband med universitetets Alumndag i Aula Magna den 1 oktober anordnade vi ett event i Geovetenskapens hus.

Kontakt

Pressansvarig
Qiong Zhang
E-post: qiong.zhang@natgeo.su.se
Telefon: 08-16 48 76
Mobil: 0739-75 70 66
Rum: X423

Tarfala forskningsstation
Neo_smal
SU Alumni