Som student vid Stockholms universitet har du via Erasmus+ möjlighet att ansöka om stipendium för praktik, uppsatsskrivande eller datainsamling utomlands i något av de länder som ingår i Erasmusprogrammet. Ska du göra en av institutionens praktikkurser om 15 hp och utomlands kan du även ansöka om ett Ersmusstipendie för praktik

Detaljerad information om olika möjligheter till Erasmuspraktik och Erasmusstipendium för praktik