Ansökan till kurser på avancerad nivå, termin 9 till 11

Du som har geografi som ditt huvudämne inom Kombinationsprogrammet för lärarexamen och masterexamen och har läst minst 90 hp geografi, inklusive ett examensarbete, ska termin 9, 10 och 11 fortsätta läsa kurser på avancerad nivå för att nå masterexamen inom huvudområdet geografi.

Du ska termin 9, 10 och 11 läsa 60 hp kurser på avancerad nivå, varav 15-45 hp vid Institutionen för naturgeografi och 15-45 hp vid Kulturgeografiska institutionen.

Viktigt!

  • Du kan välja 30 hp valbara kurser enligt denna lista per termin Lista över valbara kurser inom programmet, läsåret 2019-2020 (70 Kb) . Ny version 2019-03-22. Därefter ska du göra ett examensarbete 30 hp i geografi vid någon av institutionerna.
  • Anmälan till kurser görs via www.antagning.se.
  • Mer information om kurserna finner du på respektive institutions hemsida.
  • Sista ansökningsdag för höstterminen är den 15 april och för vårterminen den 15 oktober.

Examen

Information om examen för studenter inom Kombinationsprogrammet. Sista datum för att ansöka om magisterexamen i geografi är den 30 juni 2020. Eftersom tidigare lärarexamen bygger på kurser från magistern behöver allt inom utbildningsplanen vara klart och inrapporterat innan detta datum.