Praktik

Praktik

Genom praktik får du möjlighet att praktiskt tillämpa dina kunskaper, och du får kännedom om hur arbete med ämnets anknytning organiseras och bedrivs på ett företag, en organisation eller en myndighet. Målet med praktiken är att du ska få både generell arbetslivserfarenhet och särskild erfarenhet av en arbetsplats där dina kunskaper i ämnet kommer till användning.

Praktik på grundnivå

På grundnivå har vi praktikkurser i geografi, naturgeografi eller kvartärgeologi.

Praktik på avancerad nivå

På avancerad nivå har vi praktikkurser i geografi, naturgeografi, kvartärgeologi eller i miljövård.

Erasmuspraktik

Genom Erasmus+ har du möjlighet att ansöka om stipendium för praktik, uppsatsskrivande eller datainsamling utomlands.