Geografi, självständigt arbete inom ämneslärarprogrammet, 15 hp