Tillgodoräkning av tidigare studier 

Om du har genomfört en annan utbildning som motsvarar en eller flera kurser hos Institutionen för naturgeografi, har du möjlighet att ansöka om tillgodoräknande.

Vid en ansökan om tillgodoräknande bedömer vi hur din tidigare utbildning motsvarar det du vill tillgodoräkna dig. Det är därför viktigt att du bifogar tillräckligt med underlag så att vi kan göra en bedömning.

För att ansöka, fyll i blanketten: Ansökan om tillgodoräknande av högskoleutbildning (161 Kb) , tillsammans med eventuella bilagor. På blanketten finns instruktioner för hur du gör. Har du studerat utomlands genom ett av universitetets avtal läs nedanför under rubriken Ansökan om tillgodoräkning av utbytesstudier.

Ansökan tillsammans med bilagor lämnas eller skickas via e-post till någon av studievägledarna vid institutionen. Sökande får ett skriftligt beslut till angiven e-postadress när handläggningen är klar.

För att vi ska kunna bevilja ett tillgodoräknande krävs att du är aktiv student Stockholms universitet.

Om din ansökan om tillgodoräknande inte beviljas, har du möjlighet att överklaga. Information om hur du gör detta bifogas i detta fall beslutet.

Ansökan om tillgodoräkning av utbytesstudier vid Institutionen för naturgeografi

Du som är student vid Institutionen för naturgeografi och som har studerat en termin eller två utomlands, genom ett utbytesavtal vid Stockholms universitet, ska när du har kommit hem ansöka om tillgodoräknande av avklarade kurspoäng.

För att ansöka, fyll i blanketten: Ansökan om tillgodoräknande av högskoleutbildning (161 Kb) , tillsammans med eventuella bilagor. På blanketten finns instruktioner för hur du gör. Bifoga följande:

  1. Official Transcript of Records (samtliga sidor)
  2. Tidigare godkänt Learning agreement

Bifoga även kursplaner för de aktuella kurserna om de inte finns med i Learning agreement som godkändes innan/under utbytet. Lämna information om universitetets/högskolans utbildnings- och betygssystem, om det inte framgår i transcript of records. 

Du skickar ansökan med bilagor till studievägledaren som handhar utlandsstudier genom universitetets utbytesavtal som står angivet på blanketten. På blanketten i fältet för ”Önskar tillgodoräkna som” skriver du valfria kurser. Har du frågor om hur du ska gå tillväga kontaktar du institutionens internationella koordinator. 

Det är poängen som blir tillgodoräknade och registrerade i Ladok. Kursens betyg blir inte registrerat. Ditt Transcript of Records från partneruniversitetet med kurser och betyg kan du använda som ett kompletterande dokument till ditt examensbevis från Stockholms universitet.

Om din ansökan om tillgodoräknande inte beviljas, har du möjlighet att överklaga. Information om hur du gör detta bifogas i detta fall beslutet.