Studieuppehåll på program

Studieuppehåll kan endast göras på program och om du tänker avvika från programmet under en tidsperiod. För att kunna få ett studieuppehåll med platsgaranti beviljat måste särskilda skäl föreligga. För att ansöka om studieuppehåll på program fyller du i följande blankett: Blankett för ansökan om studieuppehåll på program (335 Kb)

Skicka sedan ifylld blankett till studievägledare vid institutionen.

Det måste föreligga särskilda skäl för att studieuppehåll skall beviljas. Särskilda skäl kan enligt högskoleverkets föreskrifter (HSVFS 1999:1) vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring eller studentfackliga uppdrag. Intyg som styrker de angivna skälen skall bifogas. Studieuppehåll beviljas endast för hel termin och maximalt två terminer i taget. Om du vill förlänga ditt studieuppehåll måste du ansöka om det. I annat fall löper du risken att förlora din plats.

Om du beviljas studieuppehåll behåller du din plats på det program du läser men du är inte garanterad plats på någon specifik kurs. Det kan ske förändringar i utbildningen under ditt studieuppehåll som påverkar dina möjligheter att fortsätta enligt den studiegång som du antogs till. Du ansvarar själv för att meddela studieuppehåll till CSN om du har studielån.

Avslag på ansökan om studieuppehåll kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Efter studieuppehållet

Du ansvarar själv för att i god tid meddela återkomst. Inför att du ska komma tillbaka till studierna måste du höra av dig till aktuell studentexpedition senast den 15 april inför höstterminen och senast den 15 oktober inför vårterminen. Vid sen anmälan om återkomst kan kursplats inte garanteras.

Avbrott på program

Studieavbrott på program anmäler du till aktuell studievägledare genom att fylla i denna blankett: Blankett för anmälan om studieavbrott på program (213 Kb)

Skicka sedan ifylld blankett till studievägledare vid institutionen.

Tänk på att ett avbrott inte är detsamma som ett studieuppehåll. Gör du ett studieavbrott på program förlorar du din programplats och kommer inte kunna söka programmet igen.

Avbrott på kurs

Vill du göra ett tidigt avbrott (inom tre veckor efter terminsstart) kan du göra detta själv via Ladok. Klicka på den aktuella kursen du vill göra ett avbrott på och välj "Tidigt avbrott”.

Du kan då söka kursen på nytt via www.antagning.se vid ett senare tillfälle. Vill du göra ett avbrott på en kurs senare än tre veckor efter terminsstart skickar du ett mail till aktuell studentexpedition med ditt namn och personnummer.