Stockholms universitet tillhandahåller ett antal programvaror som du kan nyttja under dina studier. Nedan följer en lista på vilka programvaror det är samt vilka villkor som är förenat med detta.

Lista på programvaror