Alla anställda och studenter ska behandlas lika och bemötas med respekt oavsett ålder, kön, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning eller funktionshinder.

Stockholms universitets hemsida om Jämlikhet och likabehandling

Om du blivit utsatt för trakasserier eller på annat sätt blivit illa behandlad kontakta studievägledare (kontaktinformation nedan),  prefekt eller chefstudierektor. Som student kan du även vända dig till Stockholms universitets studentkår eller Studenthälsan i Stockholm. Utförlig information finner du i Handläggningsordning vid dikskriminering (79 Kb) .

Likabehandlingsfrågor - kontaktperson för studenter

Maria Damberg
E-post: maria.damberg@natgeo.su.se
Telefon: 08-16 47 98
Rum: S304