Under hösten 2017 har studenterna på kursen Miljökonsekvensbeskrivningar 15 hp arbetat med sitt projektarbete om miljökonsekvenser av planerad utbyggnad av Arlanda flygplats.

Presentationen hölls den 12/1 och till seminariet har även externa gäster inbjudits, bl a från Swedavia. På kursens hemsida GE7071 Miljökonsekvensbeskrivningar, 15 hp (MKB-kursen) finns nu hela rapporten att läsa.