Vad är SCEG?

  • SCEG är ett ämnesråd för geovetenskapliga studenter.
  • SCEG övergriper institutionerna NG, IGV samt ACES.
  • SCEG har som syfte att tillvarata, främja och bevaka de studerandes intressen i studiefrågor under studietiden.
  • SCEG har representanter inom beslutande institutionsråd, utbildningsberedning, jämlikhets- samt studerandemiljöråd, etc. Det innebär att du har stora möjligheter till att påverka hur din studietid ser ut!


Vad kan du göra?

  • Gå med i SCEG:s officiella Facebook-grupp för att hålla dig uppdaterad om senaste nytt om studiefrågor, samt för att komma i kontakt med andra geovetenskapliga studenter. 
  • Berätta för SCEG hur du tycker studiemiljön, kursinnehåll m.m. kan förbättras, samt vad som fungerar bra.
  • Gå med i SCEG styrelsen om du vill diskutera studiefrågor med engagerade studenter och driva frågor och projekt framåt för att skapa förändring!
  • Kom gärna på SCEG:s styrelsemöten i Geohuset U, se SCEG:s officiella Facebook-grupp för tid och plats. Det bjuds alltid på fika och trevligt umgänge!

 

Kontakt eller följ oss

E-post: sceg.studentcouncil@gmail.com
Brevlåda: Vit brevlåda inomhus bredvid entrédörren, hus U, plan 1.
Facebook: SCEG
Instagram: sceg.su