Examination och tentamen

Obligatorisk anmälan till tentamen

Tentamensanmälningar görs via mitt.su.se och är obligatoriskt.

Fusk och plagiat

Det är mycket lätt att kopiera skriven text, särskilt på Internet. Man markerar en text, kopierar in den i sitt eget dokument och använder texten som om den vore ens egen. Kanske tycker man att informationen inte kan uttryckas bättre än på det sätt originalförfattaren gjort. Att skriva om texten med egna ord kanske uppfattas som att man försämrar. Alltså kopierar man ordagrant. Detta är stöld!