Du som är antagen eller reserv till en kurs eller ett program får information via e-post om när och hur du ska registrera dig på utbildningen. Du måste vara registrerad på den kurs du ska läsa. Ska du läsa på ett program ska du dessutom vara registrerad på programmet.

Vi tillämpar två olika varianter på registrering. I det ena fallet sköter studentexpeditionen om registreringen och i det andra fallet registrerar du dig själv via webben. Vilket som gäller för din kurs, framgår av den information som skickas ut före kursstart.

Registrering på institutionens studentexpedition

Du blir registrerad av studentexpeditionen efter uppropet/introduktionen. Läraren lämnar närvarolistan till expeditionen så du behöver inte själv göra något. Det är inte nödvändigt att registrera sig i förväg på kurser vid institutionen.

Om du är antagen med villkor VI (det framgår i så fall av ditt antagningsbesked) måste du styrka den särskilda behörigheten med intyg (gymnasiebetyg, studieintyg från högskola eller motsvarande) innan du kan bli registrerad. Visa upp intygen på studentexpeditionen.

Webbregistrering

Efter att du fått ditt antagningsbesked från andra urvalet kan du registrera dig på kursen. Börja med att aktivera ditt universitetskonto. Information om hur det går till kan du få från universitetets IT-support. Därefter kan du registrera dig via Mina studier - Ladok för studenter. Webbregistreringen måste vara utförd innan kursstart (normal sett någon eller några dagar innan uppropet). Om du inte lyckas registrera dig via webben så behöver du inte vara orolig, studentexpeditionen registrerar då dig efter uppropet (se ovan).
Observera: Om ditt antagningsbesked har en villkorsanmärkning VI måste du kunna styrka den särskilda behörigheten med intyg (t.ex. gymnasiebetyg, studieintyg från högskola eller motsvarande) och först därefter kan du registrera dig. Intyg visas upp på studentexpeditionen.

Steg för steg

  1. Aktivera ditt universitetskonto. Information om hur du gör detta hittar du via universitetets helpdesk för IT-frågor. Observera att det kan ta upp till 5 timmar från det du har aktiverat ditt konto till dess du kan logga in på studentportalen Mina Studier och fortsätta med punkt 2.
  2. Logga in på Ladok för studenter och webbregistrera dig. 
  3. Kontrollera att din registrering har genomförts korrekt under Aktuell utbildning.

Terminsräkning

Det innebär att du inte behöver betala någon terminsavgift för att få studera. Du kan ändå välja att bli medlem i studentkåren och få del av de förmåner som det innebär. Information om studentkåren och hur man blir medlem ges av Stockholms universitets studentkår.

Kurs- och programinformation

Information om kursen eller programmet (inkl. information om obligatorisk introduktion, litteraturlista och schema) skickas till dig via e-post några veckor innan utbildningen startar.