Antagningen till kurser och program sker i två steg

1. Du måste svara på det första antagningsbeskedet för att behålla din plats som antagen eller reserv. Anvisningar om hur du ska göra ges i ditt antagningsbesked och på www.antagning.se.

2. Därefter sker ett andra urval, där du prövas i enlighet med dina önskemål i ditt svar på det första beskedet. Du behöver inte svara på detta andra antagningsbesked.

Om institutionen efter avslutad registrering har platser över, erbjuds platserna först till de reserver som står i tur. De ansökningar som inkommer sent behandlas i turordning.