Anmälningsdatum och instruktioner finns på antagning.se. Sök flera kurser för att försäkra dig om möjlighet till plats på någon kurs. Sök endast till kurser du är behörig till.

Anmälningsdatum

Internationella masterprogram

Sista anmälningsdatum för alla våra internationalla mastersprogram är normalt den 15 januari. Obs, detta anmälningsdatum gäller för samtliga studenter. Våra masterprogram startar endast på höstterminer.

Kandidatprogram

Sista anmälningsdatum för alla våra kandiadatprogram på grundnivå är normalt den 15 april. Våra kandidatprogram startar endast på höstterminer.

Kurser

Anmälan till höstterminens kurser görs senast 15 april. Anmälan till vårterminens kurser görs senast 15 oktober. För sommarterminen är sista anmälningsdatum den 15 mars.

Anmälan via webben

All anmälan görs via antagning.se (Undantag för praktikkurser och vissa examensarbeten)

Information om anmälan och antagning finns på Stockholms universitets hemsida.

Här hittar du Stockholms universitets utbildningskatalog

Sen anmälan och efteranmälan

Efter sista ansökningsdag är det inte möjligt söka till kurser eller program. I vissa fall, om vi utifrån antalet sökande bedömer att det finns en rimlig chans till lediga platser, öppnar kurser/program igen för efteranmälan efter att första antagningsbeskedet publicerats (urval 1). All anmälan görs via antagning.se. Går det inte att klicka på ”lägg till” knappen betyder det att anmälningsalternativet är stängt för efteranmälan och att kursen är översökt.

Behörighet och urval

Information om behörighet finns på respektive program- och kurshemsida. Information om urval finns i Stockholms universitets utbildningskatalog för respektive utbildning.

Anmälan till kurs inom kandidatprogram

Du som läser Kandidatprogrammen i biogeovetenskap, geografi, geovetenskap eller miljövetenskap med inriktning geovetenskap ska ansöka via antagning.se till samtliga kurser inom program. Du har alltid platsgaranti till de obligatoriska kurserna. Vilka kurser som är obligatoriska finner du på respektive programs hemsida. När du anmäler dig till valbara eller valfria kurser måste du, för att få platsgaranti till vissa kurser, lägga till att du gör anmälan inom program.

Obs! Platsgaranti ges endast på ett fåtal valbara och valfria kurser. Anmälan inom program fungerar endast till den/de kurser där platsgaranti ges. När du anmäler dig märker du om anmälan inom program fungerar. Gör det inte det har du inte platsgaranti men du ska givetvis anmäla dig ändå.

Praktikkurser

För praktikkurser på grundnivå gäller särskilda instruktioner: Praktik på grundnivå

Examensarbeten

Anmälan till kurserna GE6018 Vetenskaplighet och självständigt arbete i geovetenskap, 30 hpGE6016 Geografi, examensarbete, 15 hp, GE6017 Geografi, självständigt arbete inom ämneslärarprogrammet, 15 hp görs via antagning.se.

För examensarbeten på grundinvå geovetenskap inom distansprogram: Naturgeografi, examensarbete, 15/30 hp

Anmälan till kurs inom masterprogram

All anmälan till valfria och valbara kurser inom mastersprogram görs via www.antagning.se. Läser du ett program som innehåller valbara kurser kan du kontakta programansvarig för att få en lista över dessa kurser. Information om valbara kurser finns också på respektive programs hemsida. Det går bra att läsa valfria kurser vid andra institutioner och universitet. Kontakta programansvarig om du behöver göra en studieplan inom din mastersutbildning.

Examensarbeten

Ska du läsa kursen GE9024 Geografi, självständigt arbete inom ämneslärarprogrammet, 15 hp ska du söka kursen via antagning.se.

För examensarbeten på avancerad nivå gäller särskilda instruktioner: Examensarbete på avancerad nivå 30/45/60 hp

Praktikkurser

För praktikkurser på avancerad nivå gäller särskilda instruktioner: Praktik på avancerad nivå