Ska du skriva examensarbete på kandidatnivå och kurserna Naturgeografi, examensarbete, 15/30 hp (GE6019/GE6020) eller  Biogeovetenskap, examensarbete, 15 hp (GE6008) ingår momentet Vetenskaplighet 1,5 hp och du måste anmäla dig seperat till kursmomentet.

Vårterminen 2021 ges kursdelen av Institutionen för geologiska vetenskaper. 

Information om momentet Vetenskaplighet 1,5 hp och länk till anmälan: