Kandidatprogram

Kandidatprogram i biogeovetenskap, 180 hp
Kandidatprogram i geografi, 180 hp
Kandidatprogram i geovetenskap, 180 hp

Kurser på grund- och avancerad nivå

Grundnivå

Avancerad nivå

Ht 2021, period A-D

Ht 2021, period A-D

Geografi I, 30 hp  
Geografi III, 30 hp  

Hållbar samhällsutveckling, 30 hp

 

Distanskurser

 
Tellus I - Naturgeografi, 15 hp  
Tellus II - Naturgeografi, 12,5 hp  
Geografiska informationssystem (GIS), 7,5 hp  
Geovetenskap - ämnesfördjupning, 15 hp  
Klimatvariationer, 7,5 hp  
   

Ht 2021, period A-B

Ht 2021, period A-B

Klimat och samhälle, 15 hp Grön infrastruktur och areella näringar, 15 hp
Polarmiljöer, orienteringskurs, 7,5 hp (kvällstid) Polara och alpina miljöer och klimatförändringar, 15 hp
  Politisk ekologi - markanvändning och naturresurser i ett lokalt till globalt perspektiv, 15 hp
  Tillämpad fjärranalys och GIS för landskapsanalys, 15 hp
  Tillämpad modellering för miljöanalys, 15 hp
  Trafik och miljö, 15 hp
  Vattenresurser och hållbarhet, 15 hp

Ht 2021, period C-D

Ht 2021, period C-D

Geomorfologiska processer, naturkatastrofer och riskanalys, 15 hp Hydrologisk modellering, 15 hp
Naturgeografi, 15 hp Geografisk analys och visualisering i GIS, 15 hp
Geografi, examensarbete, 15 hp Globala klimat- och miljöförändringar, 15 hp
  Metoder i naturgeografi och kvartärgeologi, 15 hp
  Miljökonsekvensbeskrivningar, MKB, 15 hp
  Tillämpad fjärranalys och GIS för landskapsanalys, 15 hp

Ht 2021, period A

Ht 2021, period A

Naturresurser och hållbar utveckling, 7,5 hp  

Ht 2021, period B

Ht 2021, period B

Ekosystemtjänstförvaltning, 7,5 hp  
Geografiska informationssystem (GIS), 7,5 hp  

Ht 2021, period C

Ht 2021, period C

Ekologisk ekonomi, 7,5 hp  

Ht 2021, period D

Ht 2021, period C

Hydrologi och vattenresurser, 7,5 hp  
Hållbar konsumtion, 7,5 hp  

Praktikkurser

Examensarbete och praktikkurser

Praktik på grundnivå Praktik på avancerad nivå
  Examensarbete på avancerad nivå


Dessutom ger vi praktikkurser på grund och avancerad nivå och information om du ska börja skriva examensarbeten.