Ansökan för besök under vintersäsong ska göras före 15 januari.
I början av februari får du bekräftelse eller avslag på din ansökan.

Ansökan för besök under sommarsäsong ska göras före 15 mars.
I början av april får du bekräftelse eller avslag på din ansökan.

Ofullständigt ifylld ansökan kan leda till försenad handläggning.

Ansökningar som skickas in efter sista ansökningsdatum kommer att behandlas utifrån återstående stationskapacitet.

 

Till Inter-act GIS