Dokument på engelska:

Vetenskapliga och tekniska dokument
Guide to differential GPS measurements using Trimble equipment
(pdf: 115 kb)

List of research literature relevant to Tarfala Research Station and its activities (pdf: 191 kb)Administrativa dokument
Ansökningsblankett för arbete vid Tarfala forskningsstation

Vetenskapliga och tekniska dokument
Handledning i differentiella GPS-mätningar med Trimble utrustning
(pdf: 114 kb)