Fysikum

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Fysikum
Blå  Blue box

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Studenter och anställda vid Fysikum Stockholms universitet uppmanas att följa UD:s och Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående Coronaviruset.

Professor Lars GM Pettersson, Fysikum, Stockholms universitet

Om vattnets struktur och hur fiskar ”andas”

Lars G.M. Pettersson, professor i teoretisk kemisk fysik på Fysikum tilldelas Advanced Grant från ERC för projektet “Gases in Water”. Det finns nu allt starkare bevis för att det existerar två former av flytande vatten: en vätska med hög densitet (HDL) och en med låg densitet (LDL). Forskarna kommer att utveckla en förbättrad teoretisk beskrivning av hur vattenmolekyler interagerar genom datorsimuleringar av vätskorna.

Hiranya Peiris

Stockholms universitet beviljas fyra ERC Advanced Grants varav två till Fysikum

Den 22 april tillkännagav ERC de forskare som tilldelas Advanced Grants under 2021. Totalt rör det sig om 209 anslag som går till 14 länder i EU. Sju anslag går till forskare i Sverige. Fyra av dessa arbetar vid Stockholms universitet, vilket gör universitetet till det mest framgångsrika i Sverige i årets omgång. Två av dessa forskare hör till Fysikum: Hiranya V. Peiris, professor i kosmopartikelfysik och föreståndare för Oskar Kleincentret, samt Lars G.M. Pettersson, professor i teoretisk kemisk fysik.

Student som studerar vid dator. Ekvationer på tavla i bakgrunden.

Information om undervisningsform på Fysikums kurser

Då det fortsatt sker en utbredd smittspridning i Stockholms län kommer Fysikum även under resten av vårterminen behöva bedriva en hel del av undervisningen på distans. Huvudprinciperna nedan gäller för samtliga kurser som ges t.o.m. 31 oktober 2021.

Hiranya Peiris

Hiranya Peiris prisad av Royal Astronomical Society

Hiranya Peiris, professor i kosmopartikelfysik vid Fysikum samt föreståndare för Oskar Klein Centrum, Stockholms universitet, har tilldelats Eddington-medaljen av Royal Astronomical Society för hennes banbrytande utforskning av universums ursprung.

Chi Zhang porträtt

Chi Zhan beviljad internationell postdok från Vetenskapsrådet

Chi Zhang, postdoktor vid Fysikum har beviljats internationell postdok från Vetenskapsrådet i höstens utlysning.

Lasse Brännholm Bagge

Lasse Brännholm Bagge - in memoriam

Vi har nyligen nåtts av budet att vår tidigare medarbetare Lasse Brännholm (Bagge) gått bort den 17 augusti.

Figure illustrates a glass containing two water liquids that have different densities surrounded in a cold environment.

Vatten existerar som två olika vätskor

Forskare vid Fysikum har med hjälp av röntgenlaserstudier lyckats påvisa att vatten finns som två helt olika vätskor där tätheten skiljer så mycket som 20 procent. Bägge vätskorna består av vattenmolekylerna H2O. När trycket ändras från cirka 2 000 atmosfärstryck till rumstryck vid -68 grader Celsius kan omvandlingen följas om den görs tillräckligt fort innan is hinner bildas. Resultaten publiceras nu i den vetenskapliga tidskriften Science.

Hiranya Peiris - Foto: Niklas Björling

Hiranya Peiris tilldelas Max Born-priset 2021

Hon får priset för hennes enastående bidrag inom kosmologi där hon har skapat nya tvärvetenskapliga kopplingar mellan kosmologi och högenergifysik. 

Albanova exteriör

VR-bidrag till åtta forskare vid Fysikum

Vetenskapsrådet har fattat beslut om årets projektbidrag och etableringsbidrag inom naturvetenskap och teknik. Vid Fysikum har åtta forskare beviljats projektbidrag och två har beviljats etableringsbidrag.

Två doktorander i skyddsglasögon utför experiment

Elektronens spinn-dynamik studerad på sin naturliga tidsskala

Med hjälp av extremt korta ljuspulser och koincidens-teknik har forskare från flera svenska universitet lyckats följa det dynamiska förloppet när elektronens spinn - dess rotation kring sin egen axel - styr hur en atom absorberar ljus.

Rotation, precession, and nutation in obliquity of a planet

Spinn-nutation i magnetiskt material observerat för första gången

För första gången har spinn-nutation i magnetiska material observerats. Upptäckten kan påverka hur digital information sparas och leda till en snabbare, mer kompakt och mer energieffektiv teknik.

First Results from Desiree

Första dubbelrings-resultatet från DESIREE

DESIREE-anläggningen konstruerades med sin unika dubbelrings-design för att kunna studera reaktioner mellan par av motsatt laddade atomära och molekylära joner. Fram tills nyligen var dock alla publicerade data resultat av experiment där spontana eller laserinducerade processer studerades med hjälp av en lagrad stråle i taget. Nu har de första resultaten av ömsesidig neutralisation i DESIREE publicerats.
 

Schematic diagram of the experimental setup GANDALPH. A beam of negative ions enter the vacuum chamber to the left ans is overlapped with a laser beam. The neutrals created in photodetachment continue to the right and hit the detector, and the negative ion beam is bent to hit the ion detector.

Jordens mest sällsynta ämne studerat i detalj

Kan jordens ovanligaste grundämne, astat, avändas för att behandla cancer-tumörer? En nyligen publicerad studie i Nature Communications är den första att mäta elektronaffiniteten hos astat, något som är relevant för utvecklingen av targeted alpha therapy som är en lovande metod för behandling av cancer.

twisted graphene systems

Ny tvist på kvantmaterial

Ny tvist på kvantmaterial i grafensystem enligt forskning vid Fysikum nyligen publicerad i Physical Review Letters.