Som några av er kanske har noterat, har sidorna som rör forskningsetik på SU:s medarbetarwebb flyttats och stuvats om under de senaste veckorna. Detta har genomförts inom ramen för en omstrukturering på webben av information riktad till forskare. 

Detta betyder att länkar ni har till sidor om forskningsetik på era egna webbsidor eller i dokument kan behöva uppdateras. Vi beklagar förstås detta, och hoppas att det hela inte ställer till det allt för mycket för er.

 

Ni hittar webbsidorna som för forskningsetik på svenska respektive engelska via dessa kortadresser (dessa adresser har inte ändrats, men ”dirigerats om”):

www.su.se/forskningsetik

www.su.se/research-ethics

 

Vi har också skapat nya kortadresser till våra sidor om etikprövning av forskning som avser människor:

www.su.se/etikprovning

www.su.se/ethicalreview

 

Vidare har vi kortadresser till våra sidor om att informera forskningspersoner och inhämta samtycke:

www.su.se/informeratsamtycke

www.su.se/informedconsent

 

Ni kan med fördel använda dessa kortadresser, då de inte behöver ändras om fler flyttar på webben skulle bli aktuella.

 

Vi vill slutligen påminna om vårt nästa informationsmöte om etikprövning av forskning som avser människor. Det sker på engelska klockan 14-15 tisdagen den 19 april. Sprid gärna detta till de forskare som kan ha intresse av att delta:https://www.su.se/staff/researchers/research-integrity-ethics-legal-aspects/human-subjects-personal-data/information-meeting-about-ethical-review-of-research-involving-humans-1.592344

 

Hör av er om ni har några frågor!

 

Vänliga hälsningar

Sara Belfrage och Jonas Åkerman

 

____________________________________

 

Sara Belfrage, fil dr
Forskningssekreterare

Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd (FS)
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Besöksadress: Bloms paviljong, Svante Arrhenius väg 26, plan 2

Tel: 08-16 49 12
E-post: sara.belfrage@su.se

www.su.se/fs