Now it’s time (like we warned about at the beginning of last summer) to upgrade older SU-accounts (a few years) to be able to use them in the future.

---------------------------------------------------------------------

From the IT-Department at SU:

"Users who do not have a trust level (assurance level) in their account must upgrade their account to at least AL1 before May 9th. As more and more systems will require a level of trust, it is not wrong to go to AL2 right now, but AL1 is the minimum. On May 9, the accounts that have not been upgraded to at least AL1 will be restored, which means that it will not be possible to log in without first upgrading the account."

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

How to do this:

“New users” (a few years back) already have level 1 (AL1) as default when Alex create the account. To check your own level go to kontohantering.su.se

The easiest way is probably to use the One-Time-Code and then use https://aktivera.su.se to get level 1 (AL1).

 

 

If you don’t have assurance level 1 or 2?:

The easiest way is probably to use the One-Time-Code and then use it here to get level 1 (AL1).

 

Following this instruction will grants you level 2 (AL2) but this instruction is using the “snail mail” which takes days before you get the verification code, unless you have a Freja EID or being able to use your personal smartphone.

 

We will not be able to help you quickly if you wait past May 9th and there are several others doing so. So please do this before if you haven’t done it already.

 

Thank you

 

Hälsningar

 

Peter Nyberg

 

Hej,

Som vi nämnde på senaste IT-arenan pågår ett arbete med att höja tillitsnivån för alla medarbetares universitetskonton av säkerhetsskäl. Nu har vi dragit igång på allvar med det arbetet och vore tacksamma för er hjälp med att sprida nedanstående information till era kollegor.

 

De användare som inte har någon tillitsnivå på sitt konto måste uppgradera kontot till minst AL1 innan den 9 maj. Då fler och fler system kommer kräva tillitsnivå är det inte fel att redan nu gå till AL2 men AL1 är minimum. Den 9 maj kommer de konton som inte uppgraderats till minst AL1 att återställas vilket innebär att det inte kommer gå att logga in utan att först uppgradera kontot.

 

För att kolla vilken tillitsnivå ens universitetskonto har -  gå till kontohantering.su.se och gå till Universitetskonto -> Organisationstillhörighet.

 

Instruktioner för hur man gör för att uppgradera kontot finns i Serviceportalen

 

Information om detta finns på Medarbetarwebben på svenska oh engelska och idag går det ut information till prefekter och administrativa chefer samt SUKAT-ansvariga. Inom någon dag får SUKAT-ansvariga ett mejl till med en lista på berörda användare på sin institution/motsvarande. Tanken är att de SUKAT-ansvariga kan vara behjälpliga med informationsspridningen och ev. även med engångskoder till de som behöver.

 

Har ditt universitetskonto rätt tillitsnivå?

Does your university account have the right assurance level?

 

Tack på förhand för hjälpen och vänliga hälsningar,


Mia

_______________________________

Mia Söderbärj

Kommunikationsansvarig

 

IT-avdelningen

Stockholms universitet

106 91 Stockholm

08-16 4674

 

www.su.se/it 

 

Personuppgiftsbehandling vid Stockholms universitet