Områdesnämnden beslutade under hösten 2017 att stödja samgåendet mellan NADA och den Matematiska institutionen och att stärka verksamheten i tillämpad matematik vid den nya institutionen genom att finansiera 50 % av ett antal par-doktorandprojekt (bilaga 1). Två utlysningar har genomförts och Områdesnämnden prioriterade 2018-04-24 att stödja två par- doktorandprojekt (bilaga 2) samt 2019-03-04 att stödja två ytterligare par-doktorandprojekt (bilaga 3). Medel för ett par-doktorandprojekt återstår därmed.

 

Områdets lärare/forskare inbjuds härmed att föreslå ytterligare par-doktorandprojekt där en av doktoranderna antas i det nya forskarutbildningsämnet beräkningsmatematik (bilaga 4) på den Matematiska institutionen. Den doktoranden har sin huvudhandledare på den Matematiska institutionen. Den andra doktoranden har sin huvudhandledare vid en annan av områdets institutioner och knyts också själv till den institutionen. De båda huvudhandledarna är biträdande handledare till varandras doktorander. Par-doktorandprojekten ska identifiera ämnesvetenskapliga frågeställningar, där ett av ämnena är ett annat än matematik, och där utveckling av metoder inom den tillämpade matematiken är central.

 

Den Matematiska institutionen kommer att betala 50 % av kostnaden för den doktorand som är inskriven där, medan institutionen för det andra ämnet betalar 50 % av ”sin” doktorand.

Fakulteten betalar 50 % av kostnaden för två doktorander.

 

Förslag till par-doktorandprojekt skickas senast 2020-01-26 till Katariina Kiviniemi Birgersson (katariina.kiviniemi.birgersson@su.se) vid områdeskansliet. Förslag ska inkludera en projektbeskrivning på maximalt två sidor, CV och publikationslistor för de två sökande (huvudhandledarna), samt ett kort följebrev (max 1/2 sida) som undertecknas av de sökande och företrädare för deras institutioner.

 

De som vill ställa frågor runt preliminära projektidéer och/eller identifiera lämpliga huvudhandledarkollegor på matematiksidan kan vända sig till Lars Arvestad (arve@math.su.se), universitetslektor vid den Matematiska institutionen.

 

Bilaga 1 (35 Kb)

Bilaga 2 (36 Kb)

Bilaga 3 (83 Kb)

Bilaga 4 (38 Kb)