Med anledning av att professor Lennart Bergström från och med 1 januari 2019 avgått som sektionsdekan för Kemiska sektionen kommer fyllnadsval att genomföras, preliminärt under mars 2019. Valförsamlingen utgörs av samtliga röstberättigade inom det Naturvetenskapliga området. 
 
Mer information om fyllnadsvalet återfinns här:
 
Inom kort kommer det att skickas ut preliminär röstlängd för granskning till institutionerna.