Anna-Lena Ström

https://www.su.se/medarbetare/råd-stöd/undervisning/årets-lärare-utsedda-1.559048