Detaljer till ett sondraketexperiment

En forskargrupp på Meteorologiska institutionen har beställt delar till instrument som ska skickas upp på en sondraket från Esrange utanför Kiruna i augusti 2015. Instrumenten ska mäta ljusemissioner från syremolekyler, sk. airglow (ungefär ”luftsken” på svenska), i atmosfären mellan 80 och 250 km höjd. Göran Hallengren, som är forskningsingenjör på Centralverkstaden, har producerat detta komponenter, utifrån ritningar av forskaren Jonas Hedin.

Läs mer om forskningen här

Från ritning till färdig konstruktion. Foto: Jonas Hedin.
Från ritning till färdig konstruktion. Foto: Jonas Hedin.

 

Nytt fästsystem för fläktplåtar till Akademiska Hus

Ett nytt fästsystem för fläktplåtar till Akademiska Hus (som förvaltar Universitetets byggnader). Det är konstruerat, tillverkat och monterat av forskningsingenjören Nils Walberg på Centralverkstaden. Nu kan fläktarna smörjas på halva tiden.

Muttern kan dras på plats med fingrarna (vingarna), och sedan med verktyg (sexkanten). Brickan är också svetsad på så att teknikerna slipper hålla reda på den. Foto: Nils Wahlberg.
Muttern kan dras på plats med fingrarna (vingarna), och sedan med verktyg (sexkanten). Brickan är också svetsad på så att teknikerna slipper hålla reda på den. Foto: Nils Wahlberg.