Nyheter och information om Polopoly får du genom Polopolyforumet på Mondo. Där läggs även viktigt material upp i filsamlingen.
Du läggs in som medlem på forumet när du har gått någon av våra webbutbildningar (webbredaktör eller huvudredaktör).
Länk till forumet på Mondo

Information om utveckling och releaser för Polopoly meddelas också via Mondoforumet men även på en särskild webbsida på Medarbetarwebben.
Länkt till informationssidan på Medarbetarwebben