Inom forskningsområdet bedrivs forskning inom tre delområden: global miljöpolitik, jämförande miljöpolitik, samt lärande och deltagande i naturresursförvaltning på lokal nivå. Forskningsområdet har genomgått en expansiv fas de senaste åren i termer av forskningsanslag, inrättandet av en professur i samhällsvetenskaplig miljöforskning, och antalet aktiva forskare.

Statsvetenskaplig miljöforskning är med nödvändighet tvärvetenskaplig då den fokuserar på interaktionen mellan samhälle och naturmiljö. Flertalet av medlemmarna i forskningsgruppen har erfarenhet av tvärvetenskapligt samarbete med både natur- och samhällsvetare. En ambition på lång sikt är att utveckla ett samhällsvetenskapligt perspektiv på miljöfrågor som ett alternativ till det dominerade naturvetenskapliga perspektivet.

Kontaktpersoner:

Karin Bäckstrand karin.backstrand@statsvet.su.se, Andreas Duit, andreas.duit@statsvet.su.se och Aysem Mert aysem.mert@statsvet.su.se