InRights är ett av Stockholms universitets ledande forskningsområden. Gruppen studerar utmaningar kring politisk inkludering i samtida demokratier. I globaliseringen spår följer nya ojämlikheter och mönster för hur rättigheter fördelas bland samhällets medlemmar. Hur relaterar dessa politiska och sociala ojämlikheter till normer, institutioner, policy, och politiskt deltagande? Hur kan de utvärderas i termer av rättvisa och demokrati? 

Inom gruppen bedrivs forskning inom flera delområden: (1) urfolks rätt till självbestämmande, mark och naturresurser, och nationella minoriteters rätt till självständighet och utträde; (2) demokratisk representation, villkor och rättigheter för migranter, icke-medborgare, och andra grupper som traditionellt är utestängda från dessa rättigheter; (3) välfärdsmodeller analyserade i termer av rättvisa och lika medborgarskap; (4) villkor för politiskt deltagande och organisering i en offentlighet som präglas av digitalisering.