Alla forskarstuderande har rätt till 48 månaders forskningsfinansiering. Ofta förlänger man tiden genom att också undervisa från och med termin 3 (på högst 20 % av heltid). De första 6-12 månaderna finansieras med ett stipendium, under resterande 36 innehar doktoranden doktorandtjänst. Stipendielönen (skattefri) motsvarar den ingångslön för doktorander efter skatt som gäller vid ansökningstillfället för stipendiefonden (15 april). Vill du veta mer om tiden som stipendiat, kontakta studierektor för utbildning på forskarnivå eller administrativ chef vid Statsvetenskapliga institutionen.