Avancerad nivå

Masterprogram vid Statsvetenskapliga institutionen

Studier på avancerad nivå vid Statsvetenskapliga institutionen består av masterprogram. Tre av dessa undervisas på engelska och två på svenska.

Om du ska söka till något av våra tre internationella program så söker du i den internationella omgången med deadline 15 januari. Ska du söka till ett av våra två svenska masterprogram gör du det i ansökningsomgång som är öppen under våren med deadline 15 april.

Fristående kurser

För närvarande kan våra kurser på avancerad nivå inte läsas som fristående kurser, utan de kan endast läsas inom ramen för ett masterprogram. Hör av dig till master@statsvet.su.se om du vill ha mer information angående detta.

KONTAKT

Kontakt och information
master@statsvet.su.se

Studievägledare
studievagledare@statsvet.su.se
Tel: 08-674 74 29, rum: F 462

Studentexpedition
studentexpedition@statsvet.su.se
Tel: 08-16 32 22, rum: F 472

Studierektor, avancerad nivå
Jouni Reinikainen
jouni.reinikainen@statsvet.su.se
Tel. 08-16 30 82, rum: F 746