Undersökningar bland våra tidigare studenter visar att detta är mycket betydelsefullt för möjligheterna att få jobb efter utbildningen. Det finns en stor fördel med att läsa ett statsvetenskapligt program med praktik just vid Stockholms universitet, nämligen närhten till maktens centrum: Sveriges riksdag, regeringskansliet, departement och statliga myndigheter. Tidigare studenter har även praktikserat på bland annat EU-kommissionen, FN, Folk & Försvar, LO, Röda korset och Sveriges olika ambassader i utlandet.

Praktikterminen är uppdelad i två delar: en praktikdel på 22,5 hp och ett seminarium på 7,5 hp. Tillsammans ger de två delarna kunskaper om hur olika teorier och metoder praktiskt används i arbetslivet. Praktiken kan också ge dig intryck och kontakter som kan vara till stor hjälp när du ska ut på arbetsmarknaden.

Om du är programstudent kan du läsa mer om praktik här.

Om du läser fristående kurser kan du läsa mer om praktik här.

Exempel på praktikplatser

Exempel på praktikplatser som studenter haft under senaste åren. (152 Kb)

Exempel på arbetsuppgifter

Exempel på arbetsuppgifter vid olika praktikplatser. (186 Kb)