Forskning

Ledande forskningsområde – andraspråk och tvåspråkighet

Ända sedan fakulteterna började med riktade satsningar på universitetets ledande forskning (2007) har andraspråk och tvåspråkighet varit utsett till ett ledande forskningsområde, och för närvarande är det ett av åtta ledande områden vid Humanistiska fakulteten.

Flerspråkighetslaboratoriet

Flerspråkighetslaboratoriet har fått en egen sajt under Centrets webbplats:
Flerspråkighetslaboratoriet

HumFak:s forskarskola

Inom Humanistiska fakultetens forskarskola är Centrum för tvåspråkighetsforskning medansvarig för ett av Forskarskolans teman.

Högre seminarier och kollokvier
Humanvetenskapliga området
SU Play
Anekdot
Vems sanning?
The Conversation
Bloggen
SU-bloggar/poddar
Bakom bokhyllan
Biblioteket
Svensk mediedatabas
Crosstalks
Conference NBC12
Ledande forskningsområde
Flerspråkighetslaboratoriet
Bloggen