Ledning

Styrelsen

Centrum för tvåspråkighetsforskning har såsom ett centrum vid Stockholms universitet en egen styrelse. Centrum för tvåspråkighetsforskning är också representerat i Institutionen för svenska och flerspråkighets institutionsstyrelse.

En animerad historia

Stockholms universitet. En animerad historia. Illustration: Sara-Mara

Stockholms universitet grundades 1878 som ett radikalt alternativ till de traditionella universiteten i Sverige. (Filmen öppnas i Youtube.)