Kontakt

Ledning

Styrelsen

Centrum för tvåspråkighetsforskning har såsom ett centrum vid Stockholms universitet en egen styrelse. Centrum för tvåspråkighetsforskning är också representerat i Institutionen för svenska och flerspråkighets institutionsstyrelse.

Studierektorer

Vem av studierektorerna du ska kontakta, beror på vilket ämne det gäller.

Utbildning > Kontakt

(Sidorna finns på institutionens huvudsajt.)

Medarbetare

Vi är ca 25 medarbetare på Centrum för tvåspråkighetsforskning och utgör en fjärdedel av medarbetarna vid Institutionen för svenska och flerspråkighet.

Administration

Om institutionen > Kontakt

(Sidorna finns på institutionens huvudsajt.)

Studievägledning

Vem du ska kontakta inom studievägledning, beror på vilket ämne det gäller.

Se Utbildning > Kontakt

(Sidan finns på institutionens huvudsajt.)

Studentrådet SISOFS

Se Studentrådet SISOFS.

(Sidan finns på institutionens huvudsajt.)

Utbildningsadministration

Vem av våra utbildningsadministratörer du ska kontakta, beror på vilket ämne det gäller.

Utbildning > Kontakt

(Sidan finns på institutionens huvudsajt.)

Miljö, arbetsmiljö & jämställdhet

Läs om vårt arbete för miljön och för vår arbetsmiljö för studenter och medarbetare. Arbetsmiljön inkluderar jämställdhet, likabehandling och om man utsätts för sexuella trakasserier. Här finns också kontaktuppgifter till miljörepresentanten och arbetsmiljögruppen inklusive arbetsmiljöombud/skyddsombud, jämställdhetsombud och kontaktperson för likabehandlingsfrågor.

En animerad historia

Stockholms universitet. En animerad historia. Illustration: Sara-Mara

Stockholms universitet grundades 1878 som ett radikalt alternativ till de traditionella universiteten i Sverige. (Filmen öppnas i Youtube.)