Kontakt

Ledning

Medarbetare

Vi är ca 25 medarbetare på Centrum för tvåspråkighetsforskning och utgör en fjärdedel av medarbetarna vid Institutionen för svenska och flerspråkighet.

Miljö, arbetsmiljö & jämställdhet

Läs om vårt arbete för miljön och för vår arbetsmiljö för studenter och medarbetare. Arbetsmiljön inkluderar jämställdhet, likabehandling och om man utsätts för sexuella trakasserier. Här finns också kontaktuppgifter till miljörepresentanten och arbetsmiljögruppen inklusive arbetsmiljöombud/skyddsombud, jämställdhetsombud och kontaktperson för likabehandlingsfrågor.