Linus Salö. Foto: Pia Nordin
– Jag är glad, stolt och lite mallig. Linus Salö fick Erik Wellanders pris 2019. Foto: Pia Nordin

Linus Salö

Universitetslektor.

Linus Salö bloggar på curie.se.

Språkpolitikbloggen (Institutet för språk och folkminnen): Kan svenskan användas som vetenskapsspråk?