Linus Salö
Linus Salö
 
 

Lyssna på intervjun

Vetenskapsradion Forum:
Engelska vår tids latin [00:00:00–00:15:10]

 

Läs pressmeddelande

Om Linus avhandling på Stockholms universitets webb om profilområden/språk och inlärning:
Trängd vetenskapssvenska används i praktiken

 

Läs Linus krönika

Forskning & Framsteg
Går det att prata om vetenskap på svenska? [öppnas i nytt fönster]

 

Läs blogginlägg av forskare i biblioteks- och informationsvetenskap

Björn Hammarfelt är forskare i biblioteks- och informationsvetenskap och har bloggat om Linus forskning:
Om engelskan som vetenskapsspråk(et) [öppnas i nytt fönster]

 

Linus doktorsavhandling

Linus Salö disputerade den 26 april 2016 på sin doktorsavhandling Languages and Linguistic Exchanges in Swedish Academia: Practices, Processes, and Globalizing Markets.

 

Kontakt

Linus Salö profilsida

Linus är verksam vid Centrum för tvåspråkighetsforskning, Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet.