Carla Jonsson. Foto: Eva Dalin
Carla Jonsson. Foto: Eva Dalin

Det har funnits en föreställning om att personer som använder flera språk är sämre på vart och ett av språken eftersom de blandas i  huvudet. Det gjorde att hemspråksundervisningen länge var ifrågasatt och att barn som talade flera språk uppmanades att hålla sig till svenska. [...]

På många håll lever den här enspråkighetsnormen kvar. Men den är på väg att försvinna i rasande fart i dagens globaliserade värld. I  dag är det inte ovanligt att tio olika språk används av eleverna på en skola. [...]

När hon intervjuade elever på en engelskspråkig gymnasieskola, märkte hon att de inte alltid uppfattade engelska och svenska som två olika språk.

– De var mer som en del i en språklig repertoar där de ibland använde engelska ord och ibland svenska, säger hon.

Flerspråkiga som blandar språk när de pratar med varandra gör det av olika anledningar. Ibland för att de behöver använda ett ursprungligt ord som är särskilt precist. Det kan också handla om att signalera närhet – men även om att markera avstånd och utesluta. På en flerspråkig arbetsplats kan translanguaging användas för att visa kompetens. [...]

____________________

Text: Peter Letmark, DN. Används med hans tillstånd.

 

Läs hela artikeln på DN.se

”Skolan tar inte vara på barnens alla språk” (DN.se 2015-12-03)

Artikeln ingår i en serie om flerspråkighet på DN Insidan.

Övriga artiklar: Artiklar i DN:s serie om flerspråkighet 2015–2016.