Emanuel Bylund. Foto: Privat.
Emanuel Bylund. Foto: Privat.

För fyra veckor sedan föddes Emanuels och Marcelyns son Markus. De är övertygade om att han lärde sig en del afrikaans och svenska när han låg i Marcelyns mage. Och ända sedan han föddes har de försökt vara konsekventa när de pratar med honom på sina respektive modersmål.

Marcelyn pratar afrikaans och Emanuel svenska. Det kommer att gynna språkutvecklingen hos Markus som då lär sig att använda båda språken på ett naturligt och okonstlat sätt. [...]

Emanuel Bylund forskar inom området psykolingvistik. Tidigare såg man på flerspråkighet och kognition som något statiskt och oföränderligt. Man trodde att personer växlade mellan olika språksystem som så att säga existerade parallellt och oberoende av varandra.

Den nyare psykolingvistiska forskningen visar att flerspråkighet påverkar tanken och hur man uppfattar världen.

–  Nu ser vi att flerspråkighet är något väldigt plastiskt och föränderligt. Det finns en ganska stor flexibilitet i det kognitiva systemet när man talar om språk. [...]

_____________________

Text: Peter Letmark, DN. Används med hans tillstånd.

 

Läs hela artikeln på DN.se

Markus var flerspråkig redan i magen (DN.se 2015-12-01)

Artikeln ingår i en serie om flerspråkighet på DN Insidan.

Övriga artiklar: Artiklar i DN:s serie om flerspråkighet 2015–2016.